Opendays.com logo
Open days at University of Lincoln

NPTC Group of Colleges

Thursday 11 February 2021 Open Day

Join us for our Virtual Apprenticeship Event! | Ymunwch â ni ar gyfer ein Digwyddiad Prentisiaeth Rithwir!

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Thursday 11 February 2021
Start time: 
16:00
End time: 
18:00

Location

Online

Booking requirements

No booking necessary

Additional info

If studying full-time is not for you, then an apprenticeship could be exactly what you are looking for! On National Apprenticeship Week - #NAW2021, join us at our Virtual Open Event to find out how to Get Qualified, Get Paid, Get a Career. February 11, 4-6pm | Os nad yw astudio amser llawn yn addas i chi, yna gallai prentisiaeth fod yr union beth rydych chi'n edrych amdano! Yn ystod Wythnos Ryngwladol Prentisiaethau - #NAW2021, ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Agored Rhithwir i ddarganfod sut i Ennill Cymwysterau, Ennill Tâl, Ennill Gyrfa. Chwefror 11, 4-6pm


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

Open days at Solent University

 

Follow Opendays.com

Get the latest news and updates

Find Opendays.com on Facebook Follow Opendays.com on Twitter Subscribe to Opendays.com on YouTube

 

Open days at Solent University

 

 

Open days at University of Lincoln