Opendays.com logo
Open days at University of Lincoln

NPTC Group of Colleges

Wednesday 12 May 2021 Open Day

Join us at our Open Events and start your journey at College. | Ymunwch â ni yn ein Digwyddiadau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith.

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Wednesday 12 May 2021
Start time: 
17:00
End time: 
19:00

Location

Online

Booking requirements

No booking necessary

Additional info

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK* https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can: - Develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence. - Benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience. - Improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment. - Get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing. - Be safe, supported and heard. We are #YourCollegeYourChoice *School Leaver Awards 2020 12 May - Higher Education Open Evening (Degree-Level Courses) 5pm - 7pm 24 June – All sites via Zoom 5pm-7:30pm ----------------------------------------------------------- Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU* https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrwp Colegau NPTC gallwch: - Datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol. - Elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes. - Gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth. - Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. - Bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed. Ni yw #EichColegEichDewis *Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020 12 Mai - Noson Agored Addysg Uwch (Cyrsiau Lefel Gradd) 5pm-7pm 24 Mehefin – pob safle trwy chwyddo 5pm-7:30pm


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

 

Follow Opendays.com

Get the latest open days news and updates from our social feeds

Find Opendays.com on Facebook Follow Opendays.com on Twitter Subscribe to Opendays.com on YouTube

 

 

 

Open days at University of Lincoln