Opendays.com logo
Open days at Edge Hill University

NPTC Group of Colleges

Thursday 22 June 2023 Open Day

Open Evening - Neath College | Noson Agored - Coleg Castell-Nedd

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Thursday 22 June 2023
Start time: 
16:30
End time: 
19:30

Location

NPTC Group of Colleges, Neath College, Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, SA10 7RF

Booking requirements

Yes, booking needed

Additional info

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK* https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can: - develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence. - benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience. - improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment. - get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing. - be safe, supported and heard. #BeYourFuture *School Leaver Awards 2020 --------------------------------------------------------- Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU* https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrwp Colegau NPTC gallwch: - datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol. - elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes. - gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth. - cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. - bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed. #ChiYwchDyfodol *Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

Open days at Bath Spa University

 

Follow Opendays.com

Get the latest open days news and updates from our social feeds
@opendayscom opendayscom opendays-university-college

 

Open days at York St John University

 

Open days at University of Portsmouth

 

Open days at University of Chichester

 

 

Open days at Edge Hill University