Opendays.com logo
Open days at University of Lincoln

NPTC Group of Colleges

Thursday 14 January 2021 Open Day

Join us at our Open Events and start your journey at College. | Ymunwch â ni yn ein Digwyddiadau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith.

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Thursday 14 January 2021
Start time: 
17:00
End time: 
19:30

Location

Online (Zoom)

Booking requirements

No booking necessary

Additional info

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK* https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can: - Develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence. - Benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience. - Improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment. - Get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing. - Be safe, supported and heard. We are #YourCollegeYourChoice *School Leaver Awards 2020 14 January – Virtual Open Event via Zoom 10 February – Llandarcy Academy of Sport (Sport & Public Services), Swansea Construction Centre (Construction) 11 February – Pontardawe College (Motor Vehicle) 22 March – Afan College, Brecon Beacons College 23 March – Neath College, Newtown College 23 June – Afan College, Brecon Beacons College 24 June – Neath College, Newtown College ------------------------------------------------------------ Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU* https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrwp Colegau NPTC gallwch: - Datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol. - Elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes. - Gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth. - Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. - Bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed. Ni yw #EichColegEichDewis *Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020 14 Ionawr – Digwyddiad Rhithwir Agored trwy Zoom 10 Chwefror – Academi Chwaraeon Llandarcy (Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus), Canolfan Adeiladu Abertawe (Adeiladu) 11 Chwefror – Coleg Pontardawe (Cerbyd Modur) 22 Mawrth – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog 23 Mawrth – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd 23 Mehefin – Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog 24 Mehefin – Coleg Castell-nedd, Coleg y Drenewydd


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

Open days at University of Northampton

 

Open days at University of Northampton

 

Follow Opendays.com

Get the latest news and updates

Find Opendays.com on Facebook Follow Opendays.com on Twitter Subscribe to Opendays.com on YouTube

 

 

Open days at University of Lincoln