Opendays.com logo
Open days at Capel Manor College

NPTC Group of Colleges

Thursday 25 November 2021 Open Day

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK* | Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU*

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Thursday 25 November 2021
Start time: 
17:00
End time: 
19:00

Location

Virtual via Zoom

Booking requirements

No booking necessary

Additional info

https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can: Develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence. Benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience. Improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment. Get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing. Be safe, supported, and heard. #BeYourFuture *School Leaver Awards 2020 ................................................................................... https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrwp Colegau NPTC gallwch: Datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol. Elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes. Gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth. Cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. Bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed. #ChiYwchDyfodol *Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

Open days at Nottingham Trent

 

Follow Opendays.com

Get the latest open days news and updates from our social feeds

Find Opendays.com on Facebook Follow Opendays.com on Twitter Subscribe to Opendays.com on YouTube

 

Open days at Sheffield Hallam University

 

Open days at Sheffield Hallam University

 

Open days at Nottingham Trent

 

 

Open days at Nottingham Trent