Opendays.com logo
Open days at Edge Hill University

NPTC Group of Colleges

Wednesday 21 June 2023 Open Day

Open Evening - Afan College | Noson Agored - Coleg Afan

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Wednesday 21 June 2023
Start time: 
16:30
End time: 
19:30

Location

NPTC Group of Colleges, Afan College, Margam, Port Talbot, Neath Port Talbot. SA13 2AL

Booking requirements

Yes, booking needed

Additional info

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK* https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can: - develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence. - benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience. - improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment. - get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing. - be safe, supported and heard. #BeYourFuture *School Leaver Awards 2020 --------------------------------------------------------- Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU* https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrwp Colegau NPTC gallwch: - datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol. - elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes. - gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth. - cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol. - bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed. #ChiYwchDyfodol *Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

Open days at Solent University

 

Follow Opendays.com

Get the latest open days news and updates from our social feeds
@opendayscom opendayscom opendays-university-college

 

Open days at Bath Spa University

 

Open days at York St John University

 

Open days at Bath Spa University

 

 

Open days at Edge Hill University