Opendays.com logo

NPTC Group of Colleges

Thursday 25 April 2024 Open Day

Open Evenings | Nosweithiau Agored Join us at our upcoming Open Evenings

Book Now  Add to shortlist


Timings

Date: 
Thursday 25 April 2024
Start time: 
16:30
End time: 
19:30

Location

Pontardawe College NPTC Group of Colleges Tawe House, Alloy Industrial Estate, Pontardawe, Neath Port Talbot. SA8 4EN

Booking requirements

Yes, booking needed
Please pre-register online using the link below

Additional info

At NPTC Group of Colleges, we are #MoreThanJustAnEducation Our students have access to: - Free breakfast and fruit - Academic, sporting and cultural bursaries & scholarships - Wellbeing, finance and learning support - VESPA mindset - stretch, challenge and grow - Extra-curricular activities and skills competitions - Creative, Sporting and E-Sports academies - Career and employability advice and opportunities We have full-time, part-time and higher education #Choices! Join us at our upcoming Open Evenings to find out more #BeYourFuture ---------------------------------------------- Yng Ngrwp Colegau NPTC, rydyn ni'n #MwyNagAddysgYnUnig Mae gan ein myfyrwyr fynediad i: - Brecwast a ffrwythau am ddim - Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau academaidd, chwaraeon a diwylliannol - Cymorth llesiant, cyllid a dysgu - Meddylfryd VESPA - ymestyn, her a thwf - Gweithgareddau allgyrsiol a chystadlaethau sgiliau - Academïau Creadigol, Chwaraeon ac E-Chwaraeon - Cyngor a chyfleoedd gyrfa a chyflogadwyedd Mae #Dewis amser llawn, rhan-amser ac addysg uwch ar gael! Ymunwch â ni yn ein Nosweithiau Agored sy’n dod yn fuan i ddysgu mwy #ChiYwchDyfodol


Contact Information

Contact
Admissions 
Address
NPTC Group of Colleges
Neath College
Dwr-y-Felin Road
Neath
SA10 7RF 

Where is NPTC Group of Colleges?

What questions should I ask at open days?

 

Follow Opendays.com

Get the latest open days news and updates from our social feeds
@opendayscom opendayscom opendays-university-college

 

What questions should I ask at open days?

 

What questions should I ask at open days?

 

What questions should I ask at open days?